Kursus skaber overskudsmennesker, effektivitet og arbejdsglæde

I en travl og stresset hverdag kan det være svært at bevare overblikket, og skabe den nødvendige ro til for alvor at fordybe sig i sine forskellige arbejdsopgaver. Det går ud over effektiviteten og arbejdsglæden. Nuvo Sapiens har værktøjet, der bringer effektivitet og arbejdsglæde ind i organisationen.

Af: Michael Winther

Lige som både bilen og tænderne skal til kontinuerlige serviceeftersyn hos professionelle fagfolk, er det også nødvendigt at udsætte vores arbejdskultur for et grundigt serviceeftersyn af og til. I hvert fald hvis man vil sikre sig optimale rammer og betingelser for effektivitet og arbejdsglæde i organisationen.

Bunkerne vokser

Gennem virksomheden Nuvo Sapiens har Anette Christensen og Anja Vang Rasmussen gennem de seneste syv år med det modulopbyggede PAS-kursusforløb hjulpet en hel række arbejdspladser med at effektivisere arbejdskulturen. Deltagerne kommer fra alt fra kommunale arbejdspladser over faglige organisationer og banker til advokatkontorer og entreprenører.

Med fokus på planlægning, adfærd og struktur guider de både ledere, medarbejdere og den samlede organisation til at skabe forudsætningerne for, at tiden bliver brugt rigtigt, og dermed danner grundlaget for en mere effektiv og målrettet arbejdsdag.

Det sker med simple midler, og i et kursusforløb der i høj grad er inkluderende, og præget af en hands-on tilgang, hvor deltagerne mellem de enkelte kursusgange øver sig i at bruge de opgave-, stuktur- og planlægningsværktøjer og de nye arbejdsvaner, de bliver præsenteret for. - Kort fortalt hjælper vi deltagerne med at skabe gode arbejdsvaner. Vi ved nemlig, at det at få afsluttet sine arbejdsopgaver, at få sat nogle flueben, gør, at man bliver lykkeligere. Det udløser faktisk endorfiner. Men situationen på arbejdsmarkedet i dag er jo, at vi hele tiden bliver afbrudt i vores arbejde. Er det ikke af telefonen, er det af en mail, et møde eller en kunde, borger eller kollega. Det betyder, at bunkerne vokser, og at vi ofte ender med at arbejde på små og måske mindre vigtige opgaver fremfor at koncentrere os om de vigtigste og de planlagte opgaver, og at to-do-listen bare vokser og vokser.

Til sidst mister man overblikket, og vi ved alle, hvad det betyder for effektiviteten, arbejdsglæden og stressniveauet at være bagud, forklarer Anja Vang Rasmussen, der er uddannet bibliotekar, og den ene af direktørerne i Nuvo Sapiens.

Overskud – mentalt og tidsmæssigt

Et PAS-forløb er et effektfuldt kursusforløb, der over tre kursusdage i en periode på tre-fire måneder, tager fat i vaner og adfærd på arbejdspladsen. Det sker i erkendelse af, at netop de forhold er grundlæggende elementer for den personlige effektivitet. Samtidig vil et PAS-forløb altid blive tilrettelagt efter organisationens særlige forhold og behov, og de enkelte kursusdage rummer en balanceret vekselvirkning mellem oplæg i plenum og individuel opfølgning.

Første kursusgang handler om struktur, overblik og afbrydelser. Anden kursusgang, der afholdes tre-fire uger efter den første, handler om planlægning og prioritering, mens overskriften for den sidste er Fra individ til fællesskab, hvor man får udarbejdet fælles spilleregler for godt og effektivt samarbejde. Den afholdes ca. 8-12 uger efter anden kursusgang.

- Noget af det vanskeligste at ændre er vaner og adfærdsmønstre. Derfor afvikles vores effektivitetskursus over tre moduler, hvor der er et passende tidsrum mellem de enkelte kursusgange, så deltagerne selv kan træne og arbejde efter PAS-principperne og med de proaktive værktøjer, vi giver dem. Vaner og værktøjer der skal sikre den enkelte mere tid og overskud i hverdagen. Gennem vores kursus skaber vi nemlig overskudsmennesker, der er i stand til prioritere arbejdsopgaverne i den rækkefølge, de skal afleveres. De får skabt arbejdsrum, arbejdsro og overblik, og på den måde får de skabt den ro i maven, der gør, at de dels arbejder mere effektivt og målrettet og dermed sparer både tid og energi, dels får skabt en aktiv prioritering og en planlægning der holder. Det betyder, at man får mentalt overskud til at håndtere det uforudsigelige i hverdagen og til at bruge de kreative sider til opgaveløsningen, fortæller Anette Christensen, der har en baggrund som organisations- og udviklingschef i den kommunale verden, og er den anden direktør i virksomheden.

Nuvo Sapiens

Med kontor i både København og Aarhus er Nuvo Sapiens landsdækkende.Læs mere om Nuvo Sapiens på www.nuvousapiens.dk, og se, hvordan de kan medvirke til at eliminere spildtiden og styrke effektiviteten på arbejdspladsen, skabe arbejdsglæde og mindske stress.

Mød dem også på HR Træfpunkt i Øksnehallen den 4. - 5.10 og på KL’s Ledertræf i Kolding d. 29.10. eller ring og få en snak om mulighederne for dig og din arbejdsplads.

Øget arbejdsglæde

Efter Anette Christensen og Anja Vang Rasmussens mening kan alle medarbejdere vinde noget ved at arbejde efter PAS-principperne. Det handler om at ressourcerne og tiden bruges mest optimalt. Tilbagemeldingerne fra kursusdeltagerne er, at de med læringen og den individuelle coaching ved eget skrivebord, har vundet både halve og hele timer hver dag, timer de nu kan sætte ind på kontoen til at løse andre opgaver.

- Det er i høj grad et spørgsmål om selvstyring og selvtillid. Er du hele tiden på forkant med udviklingen, og kan justere din tid i forhold til, hvor der er brug for den, sættes der kapital ind på selvtillidskontoen. Og der er ingen tvivl om, at selvtillid i forhold til opgaveløsningen øger både kvaliteten i arbejdet, og den arbejdsglæde man som medarbejder oplever. Det handler simpelthen om at finde den smarteste måde at gøre tingene på. Komme af med uvanerne og erstatte dem med gode og sunde arbejdsvaner. Altså blive den, der styrer sin arbejdsdag og blive et overskudsmenneske, slutter Anette Christensen.