Billedtekst her

Få designmetoder og designtænkning på højeste niveau

Design er et middel til innovation og til at styrke kreative tilgange til udvikling på strategisk og operationelt niveau i virksomheder og organisationer. Master i Design uddannelsen er den eneste uddannelse i Danmark, hvor du kommer i dybden med både de klassiske og nyeste teorier inden for det stadig mere ekspanderende designfelt og bliver klædt på til at kunne agere på højeste faglige niveau med brug af tilgange og metoder fra design.

Foto: KADK/Flemming Leitorp

Master i Design uddannelsen udbydes af KADK (Det Kongelige Akademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering), som ligger på Holmen i København. Siden 2005 har designere, arkitekter samt ansatte og ledere fra et bredt felt af udviklings- og innovationsorienterede virksomheder og institutioner taget Master i Design uddannelsen.

Lige nu har du mulighed for at søge optagelse på Master i Design uddannelsens modul om ”Design som tænkning og praksis”, der starter i februar 2018. På modulet sættes der fokus på design som en særlig måde at tænke og arbejde på, og på hvordan denne tilgang har mulighed for at skabe værdi, både inden for klassiske designdiscipliner og i nye strategiske og tværdisciplinære felter som f.eks. system-, service og innovationsdrevet design.

Rikke Holm, indretningsarkitekt hos H+arkitekter og nylig kandidat fra Master i Design.

Rikke Holm, indretningsarkitekt hos H+arkitekter, har lige afsluttet Master i Design uddannelsen, og hun kan se mange gevinster ved uddannelsen: ”Masteruddannelsen har udvidet mit fundament og min faglighed. Inden for mit felt, indretningsarkitektur, er det i stigende grad vigtigt at kunne redegøre metodisk og teoretisk for de løsninger vi tilbyder kunderne og det har uddannelsen hjulpet mig til at kunne. Det betyder at jeg dels selv bruger kompetencerne i forbindelse med de opgaver jeg løser, men også at jeg kan bidrage til at gøre min arbejdsplads bedre rustet til de stigende krav.” Rikke oplever også en styrke i uddannelsens bredde idet de andre deltagere kommer med helt andre fagligheder. ”Det har været meget lærerigt at se hvordan folk fra forskellige fagligheder har vidt forskellige metoder og det har været meget givende at spejle sin egne metoder med andres” og den forskellige faglighed kan sagtens spille sammen: ”Underviserne og uddannelsen er skruet sammen, så den på forunderlig vis kan rumme mange forskellige fagligheder. Så selv om du arbejder med smykkedesign, grafisk design eller som jeg med indretningsarkitektur, så føler man, at uddannelsen er målrettet netop dit område. Det ser jeg en fordel i.”

Villads Keiding, designer og underviser i proces og innovation på DTU, mener også, at uddannelsen har givet nye perspektiver: ”Designvinklen på innovationsprocessen er meget brugbart ift ingeniørfaget. Når de studerende skal arbejde med innovation udfordres de af kompleksiteten, og her kan elementer fra masteruddannelsens moduler bruges til at få styr på denne kompleksitet. Begrebet innovation fylder meget på dagsordenen, men den er svær at håndtere. Det handler om at skabe rammerne, for at innovationen kan ske og her kan designteori og design praksis være nøglen”

Ida Engholm, Ph.d., lektor og faglig leder af uddannelsen fortæller om uddannelsen: ”Formålet med masterprogrammet er at imødekomme de ændrede vilkår for designprofessionen. Hvor design tidligere var baseret på formgivning og æstetik, har disciplinen skiftet rolle til at inkorporere et vidensintensivt, tværfagligt og strategisk aspekt. Uddannelsen giver nye akademiske, praktiske og økonomiske perspektiver på design og tilbyder et velafprøvet koncept, som vi har gennemført siden 2005 med effektmålinger og evalueringer, der viser høj kundetilfredshed og stor karriereudvikling for deltagerne.”

Master i Design bygger på et tværdisciplinært grundlag af designteoretiske indgangsvinkler med fokus på bl.a. designroller, designprocesser, designtænkning og design management. Uddannelsen trækker også på perspektiver fra fagfelter som antropologi, kulturteori, innovationsledelse og entreprenørskab, der sætter designfagligheden i spil i nye tværfaglige kontekster. Deltagerne får desuden udviklet deres kompetencer inden for retorik og formidling, når de skal formidle og argumentere for designtilgange i forskellige arbejdssammenhænge.dligere alias), hvor han gør ting, som Batman ikke ville lade ham gøre. I post-Flashpoint universet er han leder af Outlaws.

Master i Design

  • Master i Design uddannelsen er sammensat af 4 enkeltfag/tematiske moduler, som hvert varer et semester. Hele forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium eller 60 ETCS-point. Modulerne kan tages enkeltvis.
  • Uddannelsen henvender sig til personer med nogle års erhvervserfaring i virksomheder, organisationer eller eget firma samt til undervisere på designskoler, akademier og ingeniøruddannelser, der føler et behov for faglig opgradering.
  • Undervisningen afholdes på Holmen i København som 2-dages internater med koncentrerede arbejdsforløb. Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, diskussion, refleksion, workshops, minikonferencer, individuelle opgaver, gruppearbejder og feedback.
  • Modul 2 ”Design som tænkning og praksis” giver dig 15 ECTS-point og koster 32.500 kr. Modulet starter op i februar 2018, og ansøgningsfrist er d. 8. december 2017.
  • Ud over Master i Design udbyder KADK også en diplomuddannelse i designledelse med fokus på design projektledelse og facilitering af møder, workshops og netværker med brug af designtilgange.

Læs mere om Master i Design og KADK’s øvrige efter- og videreuddannelser på kadk.dk/efter-og-videreuddannelser

For kontakt: Philip Sønderberg, Chef for efter- og videreuddannelse, KADK, pson@kadk.dk