De studerende arbejder både med egne cases og praksis i Diplomuddannelsen i Ledelse.

Synlighed, kommunikation og klare retningslinjer i lederskabet

Hans Hugo Andersen er leder med stort L. Det var han også, før han fik papir på det. En robust, entreprenant og autentisk leder der formår at udstikke retningen, sælge varen, motivere medarbejderne og hele tiden har øje for de nyeste udviklingstrends. En leder med ambitioner, og en leder der ikke har problemer at indtage pladsen for bordenden.

Af: Michael Winther

Centerleder Hans Hugo Andersen drager nu videre til Næstved Kommune, hvor han skal være myndighedschef.

Alfa og omega i Hans Hugo Andersens lederskab er synlighed, kommunikation og klare retningslinjer. Ingen skal være i tvivl om hvilken vej pilen peger, og ingen skal have grund til at sætte spørgsmålstegn, når først retningen er udstukket. Så kender alle deres rolle, deres ansvar og hvad der forventes af dem. Han er en inkluderende leder. En leder der lytter, og en leder der sætter tingene i scene til fællesskabets bedste.

Siden 2012 har Hans Hugo Andersen været centerleder i Roskilde Unge Center, der er en institution for udsatte børn og unge med både dagtilbud og døgnafdeling. Opgaven er at få de ca. 120 cpr-numre, der også tæller uledsagede unge flygtninge, videre i deres liv og at få dem gjort parat til skole, job og uddannelse.

Rygstød som leder

I dag er han leder for 90 ansatte, men kun frem til 1. oktober, hvor han tiltræder et nyt job som myndighedschef for Handicap og Psykiatri i Næstved Kommune. Vejen hertil har været lang og snørklet og bestemt langtfra lineær. Men gennem uddannelse, klare sigtemål og viljen til at gøre en forskel på både det udførende og strategiske niveau, kan han nu se frem til et job med en god balance mellem personaleledelse og strategisk eksekvering og opfølgning.

Det er uddannelse, uddannelse og uddannelse, der har bragt Hans i den position, han er i dag. Oprindelig er han uddannet sælger, men også uddannet fængselsbetjent. Han har været restauratør og pædagogmedhjælper. Og på en eller anden måde er det altid lykkedes ham i de forskellige jobs, at blive leder efter ganske kort tid. Men han har aldrig haft papirer, der understøttede ledelsesopgaven.

Det gjorde jeg op med 2008, hvor han tog sit første lederkursus. Herefter fulgte endnu et par korte kurser, og i 2010 startede han på Akademiuddannelsen i Ledelse, som blev afsluttet i 2012. Den blev fulgt op af Diplomuddannelsen i Ledelse med afslutning i 2015, og i foråret 2018 dimitterer han, som Master i Public Governance fra CBS.

- Uddannelserne har givet mig det teoretiske rygstød til at være den moderne leder, jeg er i dag. I dag vil jeg karakterisere mig som en 360 grader-leder, der forstår lederskabet, og de processer det kræver at være leder. Jeg er bestemt blevet mere rund og reflekterende i mit lederskab, og har ingen problemer i at bevæge mig op på metaniveau, og betragte udfordringerne fra forskellige synsvinkler, fortæller Hans Hugo Andersen.

Strategi og forandring

Akademiuddannelsen i Ledelse blev gennemført på Erhvervsakademi Sjællands afdeling i Næstved, mens afdelingen i Køge dannede rammen for Hans Hugo Andersens Diplomuddannelse i Ledelse. Især sætter han pris på udfordringen ved at komme ind i et seriøst og målrettet læringsmiljø, hvor der blev sat videnskabelige og teoretiske ord på den ledelsespraksis, han kendte fra hverdagen. Hvor der var tid til diskussion, refleksion og meningsudveksling, og hvor underviserne havde den relevante erhvervsfaring, der gjorde at perspektiveringen blev rykket ud i nye dimensioner. Ikke mindst den praksisnære tilgang der gør, at man arbejder med problemstillinger fra sin egen hverdag i form af cases og eksempler.

- Jeg blev især fanget af de fag og undervisningselementer, der handler om strategi, forandringsprocesser og forandringsledelse. Men bestemt også af metatænkning, ledelse i praksis og kommunikation. Faktisk er alle fagene interessante, og der er ikke noget, jeg kunne have undværet. Det er nemlig vigtigt som leder at være klædt på til at tackle udfordringerne, og du ved aldrig hvilket værktøj i værktøjskassen, du skal bruge, før du står i situationen, siger Hans Hugo Andersen.

Tillid hos interessenter

Ledelse er et fag og en faglig disciplin på linje med alle andre fag og discipliner. Det handler om ledelse, udvikling og om at sætte en dagsorden, der gør den berømte forskel. I Hans Hugo Andersens tilfælde handler ledelse i høj grad om at skabe tillid blandt alle involverede interessenter. For uden tillid ingen handlefrihed.

- Jeg er jo en entreprenant leder, der gerne vil vokse, vækste og ekspandere. Det forudsætter, at jeg har opbakning fra både mine medarbejdere og min arbejdsgiver. Derfor er jeg også meget fokuseret på at sælge varen, når den gode ide materialiserer sig. Det lykkes som regel, når man forbereder sig godt. Som sælger ved jeg jo, hvordan varen skal serveres, men der er slet ingen tvivl om, at mine eksamenspapirer også hjælper mig på vej, når målene skal indfries, slutter Hans Hugo Andersen under de skrå vægge på kontoret i Roskilde Unge Center.