Mette Forsberg er udviklingskonsulent på Erhvervsakademi Sjælland og dybt involveret i Diplomuddannelsen i Ledelse.

En lederuddannelse åbner nye karriereveje

Livslang læring er kodeordet, og Erhvervsakademi Sjælland står klar med lederuddannelser på både akademi- og diplomniveau. Her kan nuværende ledere og ledere in spe få et fagligt løft med tyngde og kvalitet. Det sker med udgangspunkt i egne erfaringer og i øjenhøjde med arbejdsmarkedets behov.

Af: Michael Winther

Med afdelinger i både Slagelse, Næstved, Køge, Roskilde og Nykøbing Falster dækker Erhvervsakademi Sjælland hele regionens behov for efter- og videreuddannelse på akademi- og diplomniveau. Den samlede uddannelsesportefølje med professionsrettede kurser og hele uddannelser er bred og varieret, og når det gælder uddannelse af ledere står Akademiuddannelsen i Ledelse og Diplomuddannelsen i Ledelse særligt centralt. Her er der tale om statsanerkendte og akkrediterede uddannelser, der hver især udløser 60-ECTS point.

Teori og praksis

Uddannelserne foldes ud i et studiemiljø og læringsrum, der omsætter teori til praksis, og i en studieform hvor de studerendes egne erfaringer og udfordringer spiller en afgørende rolle i undervisningen.

- Undervisningen på både Akademiuddannelsen i Ledelse og Diplomuddannelsen i ledelse er en inspirerende blanding af korte oplæg fra underviserne, gruppearbejde, forskellige workshops, klassediskussioner og filmeksempler. Men helt centralt i læringen står de studerendes egne erfaringer og udfordringer, som der arbejdes caseorienteret med. Det betyder kort fortalt, at de forskellige ledelsesteorier omkring ledelse og ledelse af medarbejdere anvendes til at analysere de studerendes egne ledelsesudfordringer, for derefter at pege på egnede og konstruktive handlemuligheder, fortæller udviklingskonsulent Mette Forsberg fra Erhvervsakademi Sjælland.

Engagerede undervisere

Der er tale om en engageret underviserstab, der brænder for at formidle den viden og de erfaringer, de selv har gjort sig om ledelse gennem en karriere på arbejdsmarkedet. Alle undervisere er akademikere, og flere af dem med en lang ledererfaring fra enten det private eller offentlige arbejdsmarked.

Akademiuddannelsen i Ledelse er bygget op om tre grundfag. Det er Ledelse i Praksis, Organisations og Arbejdspsykologi samt Det Strategiske Lederskab. Her til er knyttet en lang række valgfrie fag og fagområder, som de studerende selv kan plukke fra, og på den måde sammensætte deres helt egen og unikke fagprofil.

Diplom i ledelse

Diplomuddannelsen i Ledelse er en videreuddannelse på universiteternes bachelorniveau. Der er ligesom Akademiuddannelsen i Ledelse tale om en kompetencegivende videreuddannelse, og den er samtidig den lederuddannelse, som de fleste kommuner i dag stiller krav om, at deres lederpersonale har gennemført.

Uddannelsen stiller særlig skarpt på tre fagområder. Det første og andet modul handler om Det Personlige Lederskab; modul 3. og 4. Har Ledelse og Medarbejdere i Fokus mens modul 5. og 6. Italesætter Ledelse og Organisation. Herudover er der en række valgfrie fag samt det afsluttende diplomprojekt, som kan bruges til at tone sin lederuddannelse i lige netop retning, man som studerende selv ønsker.

- Efter- og videreuddannelse er blevet et must, og tidens nye sort for alle på arbejdsmarkedet. Kravene til medarbejdere og især ledere er konstant stigende. Og i dag ser vi, at man for at komme i betragtning til et lederjob i den kommunale sektor, som minimum skal have en Diplomuddannelse i Ledelse. Det skyldes ikke mindst, de stigende krav på arbejdsmarkedet, hvor der hele tiden er behov for nytænkning, innovation og nye måder at gøre tingene på. En del af de nye kompetencebehov dikteres af ny teknologi, andet af internationalisering, stigende pensionsalder og de generelle konkurrencevilkår. Derfor er arbejdsmarkedet præget af stor dynamik, og det er den dynamik man ved efter- og videreuddannelse honorerer proaktivt, forklarer Mette Forsberg.

Optagelseskrav

Akademiuddannelsen i Ledelse

  • Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse
  • To års relevant erhvervserfaring eller tilsvarende forudsætninger

Diplomuddannelse i Ledelse

  • Akademiuddannelsen i Ledelse
  • En bachelor- eller professions bacheloruddannelse
  • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en akademiuddannelse eller tilsvarende
  • Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen

Win-win for alle

Erfaringerne fra Diplomuddannelsen i Ledelse er at en del af de studerende, gennem det kompetenceløft de får via uddannelsen, åbner dørene til nye og andre karriereveje. Det sker fordi de gennem uddannelsen bliver bedre til at reflektere over egen situation, får et bredere teoretisk og praktisk fundament til at analysere sig frem til flere handlemuligheder og andre vinkler. Med andre ord får den enkelte et helt nyt ledelsesgrundlag og perspektiv at handle i, og det betyder, at ledelsesaspektet i sin egen ledelsespraksis får et stort klaviatur at spille på.

- Uddannelse er altid en øjenåbner, og med hensyn til Erhvervsakademi Sjællands lederuddannelser får de studerende ikke bare en kompetencegivende lederuddannelse, de får samtidig et fagligt og professionelt netværk, de kan trække på gennem resten af karrieren. Netop netværksdannelsen og tilknytning til faglige netværk har stor værdi på dagens arbejdsmarked, og er virkelig et parameter arbejdsgiverne bemærker. Derfor er der ingen tvivl om, at vores studerende står styrket på arbejdsmarkedet, uanset hvilken lederuddannelse de har fulgt. Det er win-win for både den studerende og samfundet, slutter Mette Forsberg.