Studieleder for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse, Ph.d. Pernille Rydén. Foto: Lisbeth Holten Fotografi.

Strategiske lederuddannelser i universitetsmiljø

Målrettede lederuddannelser styrker karrieremulighederne og løfter ledelseskompetencerne. På Center for Videreuddannelse på DTU Diplom udfordres den teknisk-naturvidenskabelige forståelse med Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse og Diplomuddannelsen i Ledelse.

Af: Michael Winther

Begge uddannelser sigter på at højne det strategiske niveau og den strategiske operationalitet i ledelsesrummet. De foldes ud på akademisk niveau i en hands-on læringspraksis, der i høj grad inddrager, og vægter de studerendes egne erfaringer og organisatoriske udfordringer. For begge uddannelser er der tale om en praksisorienteret undervisning med en unik kombination af teori og øvelser. En case-baseret undervisning hvor der gives plads til refleksion, diskussion og meningsudveksling.

Hvor Diplomuddannelsen i Ledelse i væsentlig grad fokuserer på det personlige lederskab, forandringsledelse og kommunikation samt relationelle forhold, stiller Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse skarpt på produktudvikling, forretningsmodeller, innovation, LEAN og strategisk marketing.

Relevant og vital

Studieleder for Diplomuddannelsen i Ledelse, lektor Isa Keller-Andreasen. Foto: Thomas Hjort Jensen

Uddannelserne er forskellige, og det er målgrupperne for dem også, idet Ingeniørernes Lederuddannelse primært henvender sig til studerende med en teknisk-naturvidenskabelig uddannelses- og erfaringsprofil. Omvendt har de studerende på Diplomuddannelsen i Ledelse en bredere faglig baggrund og brancherepræsentation.

- Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse har gennemgået et grundigt serviceeftersyn, så den fremstår som relevant og vital for både de studerende og deres organisationer. Vi har gennemgået den med en tættekam, og i dag står uddannelsen knivskarp i forhold til de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Nøgleordene for uddannelsen er et strategisk samspil mellem økonomi, marketing, organisation, udvikling og ledelse. Herunder kommer to valgfrie moduler, som man kan specialisere sig i. Det er innovation og LEAN, fortæller studieleder for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse, Ph.d. Pernille Rydén.

Bedre ledere

Centralt i Diplomuddannelsen i Ledelse står det professionelle lederskab, forandringsledelse og strategisk ledelse. Fagområder, der styrker det personlige lederskab. Uddannelsen sigter på at udvikle kompetencer hos de studerende, så de nu og i fremtiden bliver bedre til at tackle organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer i et helhedsperspektiv, og løbende afdække kompetencebehov i organisationen. Det sker ved at arbejde med forskellige cases og problemstillinger. Derfor inddrager uddannelsen også fagelementer fra både filosofi, sociologi, psykologi, økonomi og organisationsteori. De studerende opnår kompetencer til at handle og beslutte på et kvalificeret grundlag i arbejdslivets udfordringer. Uddannelsen bliver løbende tilpasset aftagernes behov, de studerendes feedback og den nyeste forskning inden for ledelse.

- Vores mission er, at uddanne ledere, der kan oversætte strategiske mål, skabe mening, sætte retning, samtidig med at de understøtter kompetenceudvikling af medarbejdere. Det er en forudsætning for at kunne udfolde solid ledelsespraksis i et strategisk perspektiv. Uddannelsen er meget praksisorienteret, og vi inddrager i videst muligt omfang de studerendes egne erfaringer i undervisningen. Analyserer og reflekterer over dem, og derefter diskuterer forskellige handlemuligheder, således at det analytiske blik trænes sammen med handlekompetencen. Vi bruger teorien til at åbne op for ledelsesrummet, og finde så mange handlemuligheder som muligt ved at koble teorien på de praktiske udfordringer. Det giver et dynamisk studiemiljø med højt til loftet, og en vilje og interesse til at engagere sig, og byde ind med ideer, cases og problemstillinger hentet fra hverdagen, forklarer studieleder for Diplomuddannelsen i Ledelse, lektor Isa Keller-Andreasen.

Netværk og karriere

Lederuddannelserne

For begge uddannelser gælder, at de udløser 60 ECTS point, og at der er tale om aftenundervisning, der gør, at både job og undervisning kan passes. Diplomuddannelsen i Ledelse kan ligeledes følges i dagtimerne. Samtidig er adgangskravet til begge uddannelser, som minimum en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse samt to års relevant erhvervserfaring.

Se mere på om uddannelserne på

cv.diplom.dtu.dk

Gennem undervisning og løbende gruppe- og workshopdiskussioner kommer man som studerende tæt på hinanden. Det betyder, at relationer bliver knyttet og netværk dannet. Netop de faglige netværk har for mange studerende fået afgørende betydning for deres karrierevej. Ikke alene har de gennem uddannelsen fået et betragteligt kompetenceløft, men også adgang til et professionelt forum, de kan trække på gennem resten af arbejdslivet. Spørge hinanden til råds og blive inspireret af.

Begge uddannelser består af obligatoriske moduler svarende til 30 ECTS point. Hertil kommer valgfrie moduler, der i alt udgør 15 ECTS point, samt afgangsprojektet der også udløser 15 ECTS point.

- Det har bestemt betydning, at lederuddannelserne foregår på et universitet, og i det her tilfælde Danmarks Tekniske Universitet. Det betyder, at der forventes et højt fagligt niveau, og at de studerende allerede har en videregående uddannelse samt en vilje til at yde det ypperste. Det mærker vi bestemt, og vi oplever det ved, at de studerende virkelig går ind i fagene, og er forberedt til tænderne, hver eneste gang, siger Pernille Rydén og Isa Keller-Andreasen med én tunge.