Coaching fremmer dialogen og den strategiske udvikling af virksomheder

God ledelse formår strategisk at imødekomme individuelle behov i virksomhedens interesse. Det klassiske konsulenthus Copenhagen Coaching Center uddanner ledere, der kan tackle strategiske udfordringer. Det sker på et højt akademisk niveau og i en ambitiøs kombination af teori og praksis.

Af: Michael Winther

Copenhagen Coaching Center er et konsulenthus med et bredt spektrum af konsulentydelser, kurser og uddannelse samt coaching. De klassiske konsulentydelser dækker over strategi- og lederudvikling, procesplanlægning, innovationsprocesser og projektledelse. Men på programmet er også læring i filosofiske værdiprocesser for ledere, konflikt- og stresshåndtering samt samarbejde og teamcoaching. Herudover udbydes individuel coaching, der kan dreje sig om alt fra balancen mellem arbejds- og privatliv over stress og konflikthåndtering til karriereudvikling og personlige gennemslagskraft.

International akkreditering

Direktør og partner Mette Mejlhede fra Copenhagen Coaching Center

Centralt i konsulenthusets virke står uddannelsesvirksomheden med en række åbne uddannelser. Den omfatter både korte kurser, workshops og længerevarende meriterende uddannelsesforløb, der udløser ECTS point. En særlig uddannelse i porteføljen er Master i Business Coaching, der er en toårig international anerkendt coaching uddannelse, som er certificeret på højeste niveau af den europæiske coach- og mentororganisation EMCC. Certificering er garanti for, at man får en af de højest rangerende coachuddannelser i verden. Endvidere er uddannelsen løbende superviseret af professorer og forskere fra bl.a. Copenhagen Business School og Københavns Universitet. Det betyder, at uddannelsen altid flugter med de nyeste tendenser og den fremmeste praksis inden for coaching.

- Vores uddannelsesmæssige flagskib er den internationalt anerkendte coachinguddannelse Master i Business Coaching. Den blev akkrediteret i 2010 af det pan-europæiske forum European Mentoring & Coaching Counsil, der arbejder for at styrke kvaliteten og fremme god praksis indenfor mentoring og coaching. Vores udgave af uddannelsen er udviklet i samarbejde med et advisoryboard med fremtrædende ledere fra erhvervslivet. Det betyder, at uddannelsen konstant udvikles og forfines, fortæller direktør og partner Mette Mejlhede fra Copenhagen Coaching Center.

Nye højder

Copenhagen
Coaching Center

Copenhagen Coaching Center har eksisteret siden 2004, og kundeporteføljen tæller stat, regioner og kommuner samt store og velkonsoliderede danske virksomheder. Udover de faste uddannelsesforløb skræddersyr Copenhagen Coaching Center også særlige interne undervisningsforløb til virksomheder og organisationer, hvor indholdet dikteres af behovet.

Se mere på

copenhagencoaching.dk

Coachuddannelsen foldes ud over fire semestre á hver 10 undervisningsdage, og på tredje semester er der inkluderet et udlandsophold af en uges varighed. Gennem uddannelsen bliver deltagerne klædt på til at kunne arbejde ud fra et kognitivt, psykodynamisk og systemisk udgangspunkt i coaching af medarbejdere og organisation, ligesom man bliver i stand til at kunne navigere mellem niveauerne. Uddannelsen, der er praksisrettet og har en fin balance mellem teori og praktiske cases, bygger på en helhedstænkning omkring coachingens forskellige psykologier. Uddannelsen, der kræver akademiske færdigheder, er især et must, når man har ledelsesansvar i form af procesledelse af medarbejdere. Men også i ansættelses- og afskedigelsessamtaler, og i forhold til konflikthåndtering, salgsmøder og forsoningsmøder.

- Coaching er basalt set en unikt værktøj til den dialog, der skal medvirke til at skabe resultater i en virksomhed. Det handler grundlæggende om god ledelse, og et ledelsesarbejde der er i øjenhøjde med de situationer, der kan opstå på arbejdspladser og i organisationer. Det er en motor i organisationsudviklingen, fordi coaching er et effektivt redskab i den dialog, der skal drive virksomheder og organisationer til at nå nye højder, forklarer Mette Mejlhede.

Med eller uden eksamen

Udover coachinguddannelsen udbyder Copenhagen Coaching Center også en proceskonsulentuddannelse. Hertil kommer Lederuddannelsen - Frustrationer skal ledes samt Filosofisk Terapi.

- Proceskonsulentuddannelsen samt vores nye lederuddannelse Frustrationer skal ledes udmærker sig ved, at man ved læsning af ekstra pensum og udarbejdelse af en synopsis med efterfølgende eksamen kan erhverve sig 10 ECTS point, som en del af Den Offentlige Lederuddannelse. Det skyldes, at vi er certificerede til at udbyde dele af netop den uddannelse i vores konsulenthus. Begge uddannelsesforløb kan gennemføres med eller uden at aflægge eksamen, slutter Mette Mejlhede.