Direktørerne Anders Rosenlund og Anja Horslev Lund står på mål for kvaliteten i kurserne på Aros Business Academy.

Fem skarpe spørgsmål til: Den Nye Offentlige Lederuddannelse

Karriere har sat direktør og marketingchef Susan Hjorslev Lund samt direktør og uddannelseschef Anders Rosenlund fra AROS Business Academy i stævne. Her svarer de på fem helt centrale spørgsmål om Den Nye Offentlige Lederuddannelse.

Af: Michael Winther

Hvem retter uddannelsen sig mod?

- Uddannelsen er målrettet ledere og kommende ledere i hele den offentlige forvaltning. Det gælder kommunerne, regionerne og medarbejdere i ministerier og styrelser. Med uddannelsen har vi lagt os i selen for at tilbyde det ypperste af det ypperste, hvad angår ledelse på det offentlige arbejdsmarked, så lederne er klædt på til at imødekomme og honorere de støt stigende krav, der er til effektivitet og god ledelse. Men det er heller ingen hemmelighed, at vi med uddannelsen har bestræbt os på, at forme et forløb, der er kort og effektivt. Tilbagemeldingerne fra både mange deltagere og arbejdsgivere er nemlig, at et uddannelsesforløb på to år, som eksempelvis Diplomuddannelsen i Ledelse strækker sig over, er for uoverskueligt rent tidsmæssigt. Det er så her vi kan tilbyde et alternativ, der kun tager et halvt år, siger Susan Hjorslev Lund.

Hvordan foldes uddannelsen ud?

- Uddannelsen gennemføres på seks måneder, og består af i alt seks undervisningsmoduler af hver en dags varighed. Hertil kommer, at deltagerne mellem hvert kursusmodul skal læse ca. 300 siders faglitteratur, som så drøftes, diskuteres og sættes i scene dels i de fornuftigt sammensatte studiegrupper, deltagerne allerede fra første modul på uddannelsen er en del af. Dels i plenum af vores erfarne og dedikerede undervisere, der alle har praksiserfaring fra lederstillinger i enten den offentlige sektor eller fra det private erhvervsliv.

Uddannelsen fokuserer i udbredt grad på koblingen mellem teori og praksis. Det sker bl.a. gennem øvelser, der tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og problemstillinger fra den organisation, de repræsenterer. Udfordringerne belyses og analyseres så under forskellige ledelsesteorier, ligesom der kobles værktøjer og metoder på i løsnings- og handlemulighederne. Det er et effektivt læringsrum, der bidrager til at deltagerne kan bringe operationelle løsningsmodeller med hjem fra forløbet, og umiddelbart implementere dem i egen organisation. Det er billig organisationsudvikling, og value for money for både deltagerne og arbejdsgiveren, fortæller Anders Rosenlund.

Hvilke karriereveje udstikker den?

- Uddannelsen handler om at tilegne sig de nyeste teorier og metoder inden for ledelse og omsætte dem til konkret handling i egen organisation. Derfor lægger vi i uddannelsesforløbet vægt på at give deltagerne en bred palette af viden, som de så kan trække på, når der skal træffes beslutninger. Og det vel at mærke de rigtige beslutninger. Derfor fokuserer vi bl.a. på forandringsledelse, nye værktøjer og deltagernes egne styrker og svagheder. Det er nemlig vigtigt at kende sig selv, for at kunne fylde ledelsesrummet ud, ligesom ledere også skal have viden om økonomiske forhold, og være i stand til at reflektere over givne udfordringer, og betragte dem fra flere vinkler og synspunkter. Det er netop de kvalifikationer, der søges hos ledere. Og er man i stand til at handle på og honorere udfordringer, er det klart, at nye og andre karriereveje ligger åbne. For det er jo sådan, at uddannelse og inspiration altid åbner nye døre til nye rum, og nye måder at gøre tingene på. Samtidig får deltagerne gennem uddannelsen et unikt netværk at trække på rent karrieremæssigt. Og netop netværk er i langt de fleste tilfælde vejen til nye og potentielle karriemuligheder, forklarer Susan Hjorslev Lund.

Udløser den ETCS-point?

- Aros Business Academy er en privat kursusudbyder, der imødekommer en række behov for efter- og videreuddannelse på både det private og offentlige arbejdsmarked. Det gælder både korte kurser og længerevarende forløb. Vores kursister kommer fra både ministerier, styrelser , kommuner og regioner samt fra de store danske virksomheder, der er repræsenteret på Børsens CC-20 indeks. Men nej vores uddannelsesforløb, hvad enten det er korte kurser eller længerevarende forløb, udløser ikke ECTS-point, men de udløser viden, handlekraft og nye perspektiver. Og det sker med høj kvalitet og en stab af passionerede og inspirerende undervisere, der kender ledelsesproblemerne fra maskinrummet, fordi de alle sammen har haft hænderne dybt nede i materien på ledelsesforhold og ledelsesudfordringer. Og så skal man huske på, at ECTS-point ikke definerer kvaliteten, i den undervisning man har modtaget, men blot er et udtryk for omfanget. Altså den tid man har brugt på det. Derfor kan jeg garantere, at vi kan stå på mål for kvaliteten, af den undervisning vi leverer. Det kommer også til udtryk i de mange kursusevalueringer, vi hvert år får fra endda meget tilfredse kursister, siger Anders Rosenlund.

Hvad koster den?

- Den Nye Offentlige Lederuddannelse koster lige under 30.000 kr., og gennemføres i både Aarhus og København. Det sker under de bedste rammer og konferencefaciliteter. Ikke alene er uddannelsen billig set i forhold til mange andre muligheder. Den sparer også både kursusdeltagere og arbejdsgivere for både tid og penge. Det er med andre ord en win-win situation for alle parter. Uddannelsen er kort og billig, mens udbyttet og kvaliteten omvendt er stort og fremadrettet, slutter Susan Hjorslev Lund og Anders Rosenlund i fællesskab