Kurserne på Aros Business Academy er målrettet både det private og offentlige arbejdsmarked.

Kort lederuddannelse giver stærkt handlegrundlag

Den Nye Offentlige Lederuddannelse, der udbydes af Aros Business Academy, er det korte modsvar til Diplomuddannelsen i Ledelse. På blot seks måneder og med i alt seks undervisningsdage, får deltagerne nye ledelsesmæssige værktøjer og teoretiske perspektiver, der skaber effekt og forandringer i organisationen.

Af: Michael Winther

Uddannelsen, der er et kort praksisnært forløb med en tydelig kobling mellem teori og praksis, er at betragte som den effektive og alternative vej til at opnå de samme ledelseskompetencer, som en Diplomuddannelse i Ledelse giver. Der er tale om et koncentreret forløb, der stiller skarpt på de udfordringer ledere i den offentlige sektor skal tackle både nu og i fremtiden.

Klassiske ledelsesfag

Nøgleordene for uddannelsen er i overskrifter strategisk ledelse; digitaliseringen i det offentlige; personaleledelse; forandringsledelse og forandringskommunikation; økonomistyring samt intern og ekstern kommunikation. Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med seks af landets førende eksperter i offentlig ledelse. Det sikrer, at uddannelsen fører deltagerne gennem de klassiske ledelsesfag, ligesom uddannelsen giver en solid viden om de seneste og mest moderne tendenser inden for ledelse og ledelsesprincipper. Herudover er uddannelsens fag- og problemområderne udvalgt på baggrund af erfaringer og identificerede behov frembragt ved empiriske undersøgelser.

Aros Business Academy har desuden et tæt samarbejde med professor i ledelse Steen Hildebrandt.

- Tiden er til korte efteruddannelser. Den Nye Offentlige Lederuddannelse fra Aros Business Academy rammer lige ind i behovet for den moderne offentlige leder. Med topprofessionelle undervisere der har bred erfaring at trække på, siger Steen Hildebrandt.

Casebaseret og inkluderende

Formålet med Den Nye Offentlige Lederuddannelse er at give deltagerne en hurtig kvalitativ indføring i de nyeste trends på ledelsesfronten og den fremmeste praksis. Der er i høj grad tale om en lederuddannelse, der tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og praksis. En uddannelse i øjenhøjde med situationen, og en læring der hurtigt og effektivt kan omsættes til resultater i egen organisation. Uddannelsen er casebaseret, inkluderende og rammer præcist ned i det ledelsesrum, hvor man for alvor kan gøre en forskel som leder. Det betyder, at deltagerne helt overordnet gennem forløbet erhverver sig kompetencer, der gør at de bliver en bedre udgave af sig selv. Det sker fordi selvindsigten øges og det strategiske niveau højnes. Det resulterer samtidig i at den enkelte leder bliver mere robust til at tackle udfordringerne med hensyn til både ydre pres og medarbejdere.

Den Nye Offentlige Lederuddannelse

Modulerne på Den Nye Offentlige Lederuddannelse rummer en række fagområder og discipliner, som deltagerne gennem uddannelsesforløbet skal følge. Her følger uddannelsesoversigten i en grovkornet udgave.

Modul 1: Strategisk ledelse

 • Mission, vision og strategi
 • Strategisk planlægning og ledelse
 • Strategi og organisationsstruktur
 • Organisationens omgivelser og interessenter
 • Strategiimplementering

Modul 2: Offentlig transformativ digitalisering

 • Digitalisering og digital transformation i det offentlige
 • Det digitale mind-set
 • Digital offentlig meningsskabelse
 • Forudsigelighed og uforudsigelighed
 • Paradokser i offentlig digitalisering

Modul 3: Personaleledelse

 • Et nyt handlingsorienteret blik på offentlig ledelse – hvad betyder det konkret?
 • Skabelse af en borgerorienteret organisation
 • Krav til ledelsesopgaven og ledelseshandlinger på flere niveauer i organisationen
 • Arbejdet med kulturel diagnosticering og forandring
 • Ledelsesgruppens betydning
 • Ledelseskommunikation og værdiorientering
 • Et personligt blik på egen ledelse

Modul 4: Offentlig forandringsledelse og forandringskommunikation

 • Innovation og innovationsledelse
 • Forandringer og forandringsledelse
 • Organisatoriske sammenhænge
 • Resiliens og bevidst arbejde med resiliens
 • Den brændende platform
 • Partnerskaber
 • Teknologiske forandringer
 • Risikoledelse

Modul 5: Offentlig økonomistyring og ledelse

 • Lederrollen i budgetprocessen – de tre styringsdimensioner
 • Styringstrekanten og omkostningsstyring – sammenhænge mellem budget, pris og leverance
 • Effektiviseringsstrategier. ”Mere for mindre”
 • Driftsledelse og styring. Mit eget ‘styringskompas’
 • Målstyring og resultatstyring
 • Overblik over budgetmodeller
 • Introduktion til styringsparadigmer
 • Ledelsesinformation og resultatrapportering
 • Omkostningsberegninger på ydelser og aktiviteter

Modul 6: Offentlig transformativ digitalisering

 • Organisationens/afdelingens kommunikationsstrategi
 • Stakeholders – hvem er de for jer?
 • Nye medier og nye kommunikationslandskaber
 • Hvad er din ‘license to operate’?
 • Effektiv formidling af budskaber
 • Aristoteles og retorikken
 • Krisehåndteringens ABC
 • Issues management og Gab-analyse
 • Personlig ledelseskommunikation (opad og nedad)
 • Skab et tillidsfuldt kommunikationsmiljø