Direktør Steen Buchreitz Jensen fra Scandinavian Executive Institute fortæller, at uddannelsen Executive Management Programme i 2018 runder ialt 1000 deltagere.

Topledernes behov for ny inspiration matches af effektivt uddanelsesforløb

Scandinavian Executive Institute uddanner topledere i det danske erhvervsliv. Det sker gennem det særligt tilrettelagte uddannelsesprogram Executive Management Programme, der udbydes i et unikt samarbejde med INSEAD Business School i Frankrig.

Af: Michael Winther

Professor Manuel Sosa fra INSEAD siger at innovation er en nødvendighed i både den offentlige og private sektor for at overleve.

Executive Management Programme er et komprimeret uddannelsesforløb for topledere på direktionsniveau eller tilsvarende. Forløbet, der afvikles over tre moduler på et halvt år, stiller skarpt på de udfordringer dagens topledere har tæt inde på livet hver dag. I 2018 vil i alt 1000 deltagere have gennemført uddannelsen, og mange tidligere deltagere har efterfølgende med stor succes gennemført markante ændringer i deres strategi.

Innovation sættes i scene

Det handler om, gennem et hurtigt og effektivt uddannelsesforløb, at klæde toplederne på med den nyeste forskningsmæssige viden fra forretningsverdenen, så de bliver endnu bedre til at træffe de rigtige beslutninger. Herunder give dem værktøjerne til at kigge kritisk på egne produkter og procedurer, åbne øjnene for nye forretningspotentialer og muligheder i den nyeste teknologi og ikke mindst gennem inspiration lukke dørene op til nye rum hvor kreativiteten og iderigdommen kan omsættes til nye indsatsområder og forretningspotentialer.

- Overordnet set handler det naturligvis om forretningsstrategi og eksekvering. Altså om at omsætte summen af ideer til ændrede markedsmæssige valg som fører til en markant styrket markedsposition. Uddannelsen gennemgår en systematisk metode til, hvordan det kan gennemføres, og inspirerer lederne til at se deres organisation, deres kunder og deres produkter i et nyt lys. Det sker gennem et undervisningsforløb, der fokuserer på de teorier og værktøjer, der sætter virksomhedens innovations- og udviklingsarbejde i scene. Nøgleordene i uddannelsesforløbet er strategi, innovation, ledelse, fortæller Steen Buchreitz Jensen, der er CEO i Scandinavian Executive Institute.

Vision for innovation

På Executive Management Programme møder deltagerne ikke bare den nyeste forskning realiseret gennem INSEADs internationale forskningsprogrammer. De møder også de internationale forskningskapaciteter, der er drivkraften bag de seneste forskningsresultater, og derfor ledende inden for deres forskningsfelt. En af dem er professor Manuel Sosa, der har sin daglige gang på INSEADs campus i Singapore. Han var i sidste uge i Danmark for at holde en Masterclass for tidligere deltagere på uddannelsen, hvor han udtalte:

- Udfordringen for topledere for virkelig at komme ind i en innovativ tankegang er, at de som oftest er fokuseret på virksomhedens daglige drift og operationelle ekspertiser. Det forhindrer dem i, at træde et skridt tilbage, og se på virksomhedens innovative potentiale i et udviklingsperspektiv, der er fremadrettet. Derfor er det vigtigt, at toplederne formulerer en vision for innovationsarbejdet. Innovationsarbejdet skal nemlig forankres i virksomhedens praksis og værdigrundlag, for at innovationstankegangen kan få fuld støtte og engagement.

Selvtilfredshed gælder ikke

Scandinavian Executive Institute

Executive Management Programme koster lige under 130.000 kr., og udover netop det uddannelsesforløb udbyder Scandinavian Executive Institute tillige en bestyrelsesuddannelse samt en lederuddannelse for ledere med et par års ledelseserfaring.

SE MERE PÅ:

WWW.SE-INSTITUTE.DK

Scandinavian Executive Institute blev oprindeligt stiftet af Business Kolding, men er i dag privat ejet, for at sikre fuld fokus på fortsat udvikling af Instituttets programmer og samarbejde med nogle af verdens førende business schools. Instituttet har igennem årene opbygget et tæt partnerskab med INSEAD, der af Finansiel Times for andet år i træk har fået ranket deres MBA som verdens bedste.

- Det er i bund og grund state of the art, vi tilbyder deltagerne. De møder virkelig de nyeste tendenser indenfor forretningsudvikling i et praktisk forskningsmæssigt perspektiv, og med superrelevante businesscases som det væsentligste omdrejningspunkt igennem hele forløbet. Forløbet bliver afviklet over tre moduler af fire dages varighed i både Danmark og Frankrig, og det hele foregår på engelsk. Uddannelsesforløbet er rettet mod ledere, der sidder for bordenden, indeholder essensen af INSEADs MBA uddannelse indenfor Strategi, Innovation og Ledelse. Nøgleområder der er en nødvendighed for, at en virksomhed fortsat kan være konkurrencedygtig, siger Steen Buchreitz Jensen, der suppleres af Manuel Sosa, der fortæller:

- Det er kun organisationer, der har succes med innovation, der vil overleve i fremtiden. Selvtilfredshed med egne resultater og markedsandele er ikke længere en mulighed. Toplederne skal spørge sig selv om de vil være Kodak, Polaroid eller Nokia, eller de hellere vil være Apple, Amazon, Google eller Microsoft? Innovation er en faktor, der accelererer på tværs af alle brancher, og derfor er det en nødvendighed for både den offentlige og private sektor, at italesætte innovationskraften, som en del af forretningen.

Kreative evner

Deltagerne på Execitive Management Programme arbejder i et strategisk læringsrum, der er en vekselvirkning mellem teori og praksis. Der arbejdes hands-on med problemstillingerne, og der bliver trænet i at løse problemer og udfordringer med udgangspunkt i virkeligheden, og med erfaringer fra deltagernes egen hverdag. Det er tight, det er internationalt og det rykker og flytter deltagerne, der samtidig får et internationalt netværk, de kan trække på senere. Uddannelsen har i høj grad fokus på inspiration og udviklingstrends i forholdet til at arbejde med strategi og innovation, som nøglediscipliner.

- Det handler om at transformere innovationsindsatsen derhen, hvor den har værdi for virksomhedens kunder, og det handler om, at udvikle potentialer i innovationsarbejdet, som virksomheden ikke havde før. Forudsætningen for det er, at lederne både skal tænke og handle kreativt, fordi kreative løsninger og evner er afgørende for at overleve i både dagens og morgendagens konkurrence. Der er strategier, der understøtter den praksis, og det er bl.a. dem vi viderebringer på Executive Management Programme, slutter professor Manuel Sosa fra INSEAD.